Novela daňového řádu a dalších předpisů v souvislosti s implementací směrnice DAC 5 a její důsledky pro daňové poradce

Vydáno: 10 minut čtení

Poslanecká sněmovna v květnu přehlasovala 123 hlasy ze 169 přítomných poslanců zamítavé usnesení Senátu, a tak se na začátku června ve Sbírce zákonů objevila pod č. 94/2018 Sb. očekávaná a ve veřejném prostoru hojně diskutovaná novela daňového řádu a několika dalších právních předpisů, týkající se rozšíření informační povinnosti vůči správci daně. Převážná část novely se týkala implementace směrnice Rady (EU) 2016/2258 , kterou se mění směrnice Rady (EU) 2011/16 /EU, tentokrát pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní špinavých peněz. Jelikož jde v pořadí o čtvrtou novelu, tedy pátou verzi směrnice, dostala pracovní název DAC 5 (zkratka DAC je z anglického Directive of Administrative Cooperation, dále též jen „směrnice“). V tomto stručném informativním příspěvku se podíváme na obsah novely a její důsledky v praxi z pohledu daňových poradců.

Novela daňového řádu a dalších předpisů v souvislosti s implementací směrnice DAC 5 a její důsledky pro daňové poradce
Michal
Hanych
Martin
Štancl
 
1. Obsah novely
Jak anglická zkratka DAC napovídá, předmětem směrnice je stanovení pravidel a postupů, na jejichž základě správci daně členských států vzájemně spolupracují za účelem výměny informací. Předmětem směrnice DAC 5 je potom zavedení pravidla, dle kterého za účelem zajištění fungování spolupráce mezi správci daně jednotlivých členských států mají mít správci daně přístup k některým dokumentům a údajům uvedeným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, jejíž obsah byl v minulosti implementován do zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorism