Otázky a odpovědi: Parkovné jako daňově uznatelný náklad

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě určeno jako místo výkonu práce Prahu. Velmi často jezdí služebním autem mimo Prahu, ale také po Praze. Z tohoto důvodu velmi často hradí pražské parkovné. Jelikož neopustí Prahu, nejedná se o pracovní cestu a nevzniká mu nárok na úhradu cestovních náhrad. Je v takovém případě daňově uznatelné parkovné?

Otázky a odpovědi: Parkovné jako daňově uznatelný náklad
JUDr.
Marie
Salačová
Odpověď
Podmínky pro poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnanců při jejich pracovních cestách obecně v zásadě upravuje od 1. 1. 2007 sedmá část zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou tohoto dotazu je však náhrada výdajů zaměstnance za použití služebního silničního motorového vozidla (tj. vozidla zaměstnavatele) při pracovní cestě a případně mimo ni. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že je třeba rozlišovat podmínky při používání služebních silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanci a podmínky při používání soukromých silničních motorových vozidel zaměstnanci při pracovních cestách.
V daném případě je důležité, jak má zaměstnanec dohodnuto ve své pracovní smlouvě místo výkonu práce, a to Prahu. Protože místem výkonu práce je název města (tj. Praha), znamená to, že místem výkonu práce je tedy u předmětného zaměstnance celé katastrální území Prahy (pozor – to je rozdílné od správního rozdělení), a tedy pokud plní pracovní úkoly v Praze, není na pracovní cestě a v místě výkonu práce nemůže ani používat soukromé silniční motorové vozidlo s poskytováním cestovních náhrad. S poskytováním cestovních náhrad může používat zaměstnanec soukromé silniční motorové vozidlo ve smyslu § 157 odst. 2 shora citovaného zákoníku práce pouze při pracovních cestách.
Jinak je tomu při používání služebních silničních motorových vozidel (tj. vozidel zaměstnavatele). Služební silniční motorové vozidlo může zaměstnanec používat i při cestách v místě výkonu práce a všechny výdaje vzniklé v souvislosti s jeho použitím – tedy i parkovné – jak v místě výkonu práce, tak při pracovních cestách, zahrnuje zaměstnavatel do daňově uznatelných nákladů ve vzniklé (prokázané) výši (včetně výdaje za spotřebovanou pohonnou hmotu, protože i když nakoupenou pohonnou hmotu nespotřebuje ten zaměstnanec, který ji nakoupil, zůstane tato v nádrži vozidla pro potřebu dalšího zaměstnance). A parkovné je samozřejmě také cestovní výdaj vzniklý v souvislosti s použitím vozidla – služebního i soukromého.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce