Otázky a odpovědi: Parkovné jako daňově uznatelný náklad

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě určeno jako místo výkonu práce Prahu. Velmi často jezdí služebním autem mimo Prahu, ale také po Praze. Z tohoto důvodu velmi často hradí pražské parkovné. Jelikož neopustí Prahu, nejedná se o pracovní cestu a nevzniká mu nárok na úhradu cestovních náhrad. Je v takovém případě daňově uznatelné parkovné?

Otázky a odpovědi: Parkovné jako daňově uznatelný náklad
JUDr.
Marie
Salačová