Otázky a odpovědi: Cestovní příkaz při pracovní cestě kratší než 5 hodin

Vydáno: 2 minuty čtení

Cestovní příkaz na tuzemskou pracovní cestu se musí vystavovat vždy, a to bez ohledu na to, zda pracovní cesta trvá méně než 5 hodin? Je to proto, aby měl zaměstnanec důkaz, že byl zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu?

Otázky a odpovědi: Cestovní příkaz při pracovní cestě kratší než 5 hodin
JUDr.
Marie
Salačová
Odpověď
Podle platné právní úpravy platí zásada, že na každou pracovní cestu by měl mít zaměstnanec od zaměstnavatele vystaven vysílajícím zaměstnancem podepsaný cestovní příkaz (zaměstnanec ho musí mít s sebou na pracovní cestě kvůli případné kontrole policií), aby měl důkaz o vyslání na pracovní cestu pro případ výskytu nečekaných významných událostí.
Jako jistou eventualitu by bylo možné chápat situaci, kdy se u zaměstnance bude jednat o tuzemskou pracovní cestu kratší než 5 hodin a nebudou vyúčtovávány cestovní náhrady (tj. stravné ani jiné náhrady). V takovém případě je přípustné, aby zaměstnavatel uplatnil určitý systém evidence pohybu zaměstnanců během stanovené pracovní doby, např. knihy odchodů a příchodů, nebo i jiný systém (propustky, píchačky, elektronická docházka atd.), který bude dokazovat jako jediný vyslání zaměstnance na pracovní cestu – nejčastěji se jedná o pracovní cestu v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě zaměstnance. Za zmíněné situace by však samozřejmě muselo být ze strany zaměstnavatele zajištěno, že např. knihu odchodů a příchodů bude příslušný vysílající vedoucí pracovník vždy sledovat a v ní vyslaným zaměstnancem uvedené údaje (časy odchodů a příchodů) svým podpisem stvrzovat. Propustky a píchačky představují písemné důkazy o předmětných časech, a pokud se týká elektronické evidence, ta je závislá na důvěře mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Zaměstnanci musejí být zajištěni v tom smyslu, aby v případě, že by u nich došlo k nečekané nepříjemné události v průběhu pracovní cesty, zaměstnavatel nemohl pracovní cestu popřít.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty