Daňové zvýhodnění v roce 2018 a podmínky pro jeho uplatnění

Vydáno: 29 minut čtení

V následujícím článku si rozebereme uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018 a připomeneme si změny, ke kterým v této oblasti došlo zákonem č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb. “).

Daňové zvýhodnění v roce 2018 a podmínky pro jeho uplatnění
Ing.
Ivan
Macháček
Tento zákon přinesl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), tři změny týkající se uplatnění daňového zvýhodnění:
1.
zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další dítě,
2.
změněné podmínky pro přiznání daňového bonusu,
3.
zrušení stávajícího § 35ca ZDP, který se týkal omezení slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění při uplatnění paušálních výdajů.
Následně pak zákon č. 200/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
obsahuje novelu ZDP, na základě které dochází od roku 2018 k navýšení daňového zvýhodnění na jedno (první) dítě.
 
Daňové zvýhodnění a jeho vývoj
Daňovým zvýhodněním na dítě se zabývá § 35c a 35d ZDP. Poplatník daně z příjmů fyzických osob má
nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti
na území členského státu Evropské unie (EU) nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a a 35b ZDP.
Vývoj daňového zvýhodnění na dítě (v Kč/rok)
Počet dětí
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
První dítě
13 404
13 404
13 404
13 404
15 204
Druhé dítě
13 404
15 804
17 004
19 404
19 404
Třetí dítě a další dítě
13 404
17 004
20 604
24 204
24 204
Vývoj daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu měsíční zálohy na daň (v Kč)
Počet dětí
Rok 2014
Rok 2015