Otázky a odpovědi: Smlouva o výkonu funkce

Vydáno: 6 minut čtení

Obchodní ředitel velkého podniku a zároveň člen představenstva a. s. podepsal dopis, který měl zásadní význam pro plnění smluvních povinností daného podniku a současně akciové společnosti provozující tento podnik. 1. Jak se tento úkon (toto jednání) chová z pohledu obou smluv, když jeho obsah zjevně spadá pod rozsah obou funkcí – činností dotčené osoby. 2. Může taková činnost spadat pod rozsah odměny hrazené na základě té či oné smlouvy či v jakém poměru. 3. Není pochyb o tom, že při daném úkonu (při tomto jednání) šlo o plnění obou těchto funkcí. Lze například v takovém případě říci, že podíl odměny na dané činnosti je 50 : 50?

Otázky a odpovědi: Smlouva o výkonu funkce
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Fakulta právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní Praha
Odpověď:
Otázky smlouvy o výkonu funkce upravuje s účinností od 1. 1. 2014 ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodníc