Daňové doklady v roce 2018, 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

Následující první část dvoudílného příspěvku, který se věnuje daňovým dokladům podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), se zabývá především obecnými ustanoveními ZDPH k této oblasti, pravidlům pro vystavování daňových dokladů a také jejich náležitostem.

Daňové doklady v roce 2018 – 1. část
Ing.
Jiří
Vychopeň
Právní úprava daňových dokladů je v ZDPH rozdělena následovně:
V díle 5:
Oddíl 1 – Obecná ustanovení o daňových dokladech (§ 26 ZDPH)
Oddíl 2 – Vystavování daňových dokladů (§ 27 a 28 ZDPH)
Oddíl 3 – Náležitosti daňových dokladů (§ 29 a 29a ZDPH)
Oddíl 4 – Zjednodušený daňový doklad (§ 30 a 30a ZDPH)
Oddíl 5 – Zvláštní daňové doklady (§ 31 až 32 ZDPH)
Oddíl 6 – Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží (§ 33 a 33a ZDPH)
Oddíl 7 – Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů (§ 34 ZDPH)
Oddíl 8 – Uchovávání daňových dokladů (§ 35 a 35a ZDPH)
V díle 6:
Opravný daňový doklad (§ 45 ZDPH)
Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledá