Zajištění daně jako nezákonný zásah

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2017, sp. zn. 1 Afs 88/2017 , www.nssoud.cz/

Zajištění daně jako nezákonný zásah
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům: