Trvající předpoklady pro zajištění daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2017, sp. zn. 1 Afs 88/2017 , www.nssoud.cz/

Trvající předpoklady pro zajištění daně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád