Trestní oznámení jako nezákonný zásah

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 2 Afs 69/2017 , www.nssoud.cz/

Trestní oznámení jako nezákonný zásah
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,