Meze dokazování a přechod na pomůcky

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. Afs 160/2016, www.nssoud.cz/

Meze dokazování a přechod na pomůcky
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,