Ke způsobu postihování podvodů na DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2017, sp. zn. 6 Afs 264/2016 , www.nssoud.cz/

Ke způsobu postihování podvodů na DPH
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům: