Otázky a odpovědi - Co znamená právo na výmaz, které je obsažené v nařízení 2016/679?

Vydáno: 2 minuty čtení

Článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“, říká, že subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Otázky a odpovědi – Co znamená právo na výmaz, které je obsažené v nařízení 2016/679?
JUDr.
Eva
Janečková