Otázky a odpovědi - Je lékař povinen vystavit posudek o bolestném u pracovního úrazu nebo může odmítnout?

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je lékař povinen na žádost pacienta lékařský posudek vystavit, a to do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti. Takzvaná posudková péče je totiž podle zákona zdravotní službou. K odmítnutí poskytnutí zdravotní služby je lékař oprávněn jen v zákonem stanovených případech.

Otázky a odpovědi – Je lékař povinen vystavit posudek o bolestném u pracovního úrazu nebo může odmítnout?