Otázky a odpovědi - Musí zaměstnavatel vydávat zaměstnanci výplatní pásku automaticky každý měsíc nebo stačí jen na požádání?

Vydáno: 1 minuta čtení

Podle § 142 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.

Otázky a odpovědi – Musí zaměstnavatel vydávat zaměstnanci výplatní pásku automaticky každý měsíc nebo stačí jen na požádání?
JUDr.
Eva
Janečková
Výplatní pásku by tedy zaměstnavatel měl vydávat vždy automaticky i bez žádosti zaměstnance všem svým zaměstnancům. Na žádost zaměstnance je pak zaměstnavatel povinen vydat i podklady pro výpočet mzdy. Ty však nevydává automaticky sám, ale pouze na výzvu jednotlivým zaměstnancům.
To platí i pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce