Otázky a odpovědi - Musí zaměstnavatel vydávat zaměstnanci výplatní pásku automaticky každý měsíc nebo stačí jen na požádání?

Vydáno: 1 minuta čtení

Podle § 142 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.