Otázky a odpovědi - Je možné zaměstnanci dočasně snížit osobní ohodnocení?

Vydáno: 3 minuty čtení

V první řadě je třeba připomenout, že dle ustálené judikatury se osobní příplatek jako nenároková (fakultativní) složka platu v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jeho přiznání a výši stává složkou platu nárokovou (obligatorní). Osobní příplatek nemůže tedy být snížen bez dalšího, pouhým rozhodnutím zaměstnavatele.

Otázky a odpovědi – Je možné zaměstnanci dočasně snížit osobní ohodnocení?
JUDr.
Eva
Janečková<