Otázky a odpovědi - Jakým způsobem postupovat při provádění srážek ze mzdy při výplatě odstupného?

Vydáno: 2 minuty čtení

Nová pravidla provádění srážek přineslo rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1. 12. 2016. Podle tohoto rozhodnutí odstupné poskytované při skončení pracovního poměru podle § 67 odst. 1 věty první zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), představuje podle ustálené judikatury soudů jednorázový peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci pomoci překlenout často složitou sociální situaci, v níž se ocitl proto, že bez své viny (z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele) ztratil dosavadní práci. Tím, že se odstupné poskytuje jako – v závislosti na době trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele – (nejméně) jednonásobek až trojnásobek průměrného výdělku, zákon sleduje, aby se zaměstnanci dostaly takové peněžní prostředky, jaké by jinak obdržel, kdyby pracovní poměr ještě po dobu alespoň jednoho až tří měsíců pokračoval. Odstupné má tímto způsobem kompenzovat pro zaměstnance nepříznivý důsledek organizačních změn a poskytnout mu ke zmírnění těchto důsledků odpovídající zabezpečení formou jednorázového peněžitého příspěvku.

Otázky a odpovědi – Jakým způsobem postupovat při provádění srážek ze mzdy při výplatě odstupného?
JUDr.