Otázky a odpovědi - Je zaměstnavatel povinen nahlížet pravidelně do insolvenčního rejstříku? Vyplývají z něho zaměstnavateli nějaké povinnosti?

Vydáno: 3 minuty čtení

1) Zaměstnanec dosud nemá exekuci a oddlužení je provedeno plněním splátkového kalendáře Podle § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon “): „V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.“

Otázky a odpovědi – Je zaměstnavatel povinen nahlížet pravidelně do insolvenčního rejstříku? Vyplývají z něho zaměstnavateli nějaké povinnosti?
JUDr.
Eva
Janečková