Poskytování cestovních náhrad

Vydáno: 10 minut čtení

V poslední době se v praxi objevily další nejasnosti spojené s poskytováním náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců. Jedná se o situace, které nejsou výslovně řešené v zákoně, a přiznávání předmětných náhrad musí být v podstatě vyvozeno ze zákonného textu, přesněji řečeno ze zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Následující příspěvek prostřednictvím otázek a odpovědí řeší mj. problematiku vysílání zaměstnance na pracovní cestu, používání silničního motorového vozidla zaměstnancem na pracovní cestě a zaměřuje se i na dotazy týkající se zahraničních pracovních cest.

Poskytování cestovních náhrad
JUDr.
Marie
Salačová
 
Nárok na stravné za víkendové dny při delší pracovní cestě
Má zaměstnanec, který je vyslán na delší pracovní cestu (například na celý měsíc, tedy včetně víkendových dnů, tj. sobot a nedělí), nárok na stravné a další náhrady i za víkendové dny, ačkoliv v tyto dny nepracuje?
Odpověď
K tomu je třeba uvést, že pokud je zaměstnanec svým zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu, je pro poskytování náhrad cestovních výdajů rozhodující doba trvání pracovní cesty, jak určil zaměstnavatel podle § 153 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení totiž platí, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, urč