Územní pracoviště finančních úřadů

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 6 Afs 243/2016 , www.nssoud.cz

Územní pracoviště finančních úřadů
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.