Podvod na DPH - daňová ztráta

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 6 Afs 148/2016 , www.nssoud.cz

Podvod na DPH – daňová ztráta
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Z toho, že je společnost Dosnetex plus vůči příslušnému finančnímu úřadu nekontaktní, že neuhradila v mezidobí vyměřenou DPH, nelze bez důkladného zohlednění dalších okolností (spolehlivě) usuzovat na účast žalobce na daňovém podvodu.
Nasvědčují-li skutečnosti tomu, že daňový subjekt se stal součástí podvodu na DPH, o němž věděl nebo vědět měl, je mu správce daně oprávněn odepřít nárok na odpočet či nepřiznat daňové osvobození. V tom, co lze za podvod na DPH považovat, se však Finanční správa s Nejvyšším správním soudem neshodují. Zatímco dle Finanční správy je podvodem každý obchodní případ nekontaktního daňového subjektu, dle Nejvyššího správního soudu je třeba zcela přesně nalézt daň chybějící v příčinné souvislosti s uskutečněným obchodem. Odpověď na otázku, kdo z nich má pravdu, bude nejspíše třeba hledat u Soudního dvora EU. Je však otázkou, zda tento bude kdy dotázán. Do té doby finanční správě nezbývá, než respektovat závěry jí nadřazeného Nejvyššího správního soudu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty