Neprokázání přijetí plnění a podvod na DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 6 Afs 252/2016 , www.nssoud.cz

Neprokázání přijetí plnění a podvod na DPH
JUDr. Ing.
Ondřej