Nevyhovění výzvě k podání dodatečného tvrzení

Vydáno: 3 minuty čtení

Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2016, čj. 1 Afs 183/2014-61 , www.nssoud.cz

Nevyhovění výzvě k podání dodatečného tvrzení
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád