Podvody na DPH - zajišťovací příkaz

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 2 Afs 213/2016 , www.nssoud.cz

Podvody na DPH – zajišťovací příkaz
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád