Praktický průvodce přípravou na GDPR: Část I. Plánování projektu

Vydáno: 10 minut čtení

Díky čím dál tím větší mediální pozornosti se z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR ) stalo velké téma, které řeší nejen odborná veřejnost, ale především všichni ti, kteří budou muset od jara roku 2018 dodržovat povinnosti, jež jsou tímto novým nařízením uloženy. GDPR je nové nařízení Evropské unie, jež s účinností od května 2018 zavádí nová často přísnější pravidla pro zpracování osobních údajů, která jsou přímo závazná na celém území Evropské unie.

Praktický průvodce přípravou na GDPR: Část I. Plánování projektu
Mgr.
Michal
Nulíček,
LL.M.,
CIPP/E
Čas zbývající do účinnosti GDPR se již povážlivě tenčí a stále více organizací si uvědomuje, že dosažení souladu s GDPR je projekt, který si žádá často rozsáhlé změny v procesech, vysoké investice i velké množství času. Obecně přitom platí, že organizace, které již dnes splňují podmínky zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOOÚ“), budou mít s implementací GDPR daleko jednodušší práci. Praktické zkušenosti však prokazují, že organizací, které by skutečně ZOOÚ plně dodržovaly, není mnoho. Obtížné může být pro některé z nich také přijmout fakt, že ne všechny obchodní aktivity, zejména co se týče vytěžování, sdružování, prodeje a nákupu dat, bude