Michal Nulíček

  • Článek
Čas neúprosně běží a již v řádu týdnů bude Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR ) účinné. Tato série článků se již od loňského roku zabývala praktickou stránkou přípravy na účinnost GDPR a nejdůležitějšími změnami, které GDPR přináší. Veřejným tajemstvím přitom je skutečnost, že velká většina povinností vyplývajících z GDPR vyplývala již ze zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. ), v některých případech i v přísnější podobě. V předchozích článcích bylo pojednáváno o přípravě projektu zajištění souladu vašeho podnikání s touto novou právní úpravou, dále byla podrobněji rozpracována analytická část projektu a rovněž byly zmíněny specifické instituty, které musí být při přípravě a realizaci projektu zohledněny. V tomto závěrečném dílu vám představíme praktický přehled a shrnutí těch nejzásadnějších kroků, které je před účinností GDPR nutné realizovat, a také zrekapitulujeme rámcový plán celého projektu.
Vydáno: 03. 04. 2018
  • Článek
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR ) je strašák, který obchází české podnikatelské prostředí již od jara 2016, kdy vstoupilo jeho definitivní znění v platnost. Od té doby běží dvouletá přechodná doba končící v květnu roku 2018, během které mají všichni podnikatelé čas na to, aby se na plnění nových povinností řádně připravili. Momentálně zbývá do konce této doby zhruba půl roku a přípravy by již měly probíhat v plném proudu. Přesto jsou však jistě tací, kteří s přípravami otáleli a nyní neví, jak s nimi začít, nebo si nejsou jistí, na co se při přípravách zaměřit. Proto jsme pro vás připravili tuto sérii článků, která vám pomůže rychle se v problematice zorientovat, vhodně naplánovat projekt a pochopit nejdůležitější změny, které GDPR přináší.
Vydáno: 23. 01. 2018
  • Článek
Účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR ) se kvapem blíží a většina organizací již nějakým způsobem zahájila projekt přípravy na plnění nových povinností, které jim toto nové nařízení ukládá. Pokud vaše společnost patří k těm, které ještě s přípravami nezačaly, doporučujeme projekt co nejdříve zahájit a přípravy nepodcenit. Návod na to, kde začít a jak projekt zahájit, najdete v předchozím díle této série článků. V tomto díle se budeme podrobněji věnovat analytické části projektu, a to etapě GAP analýzy a dopadové analýzy.
Vydáno: 04. 12. 2017
  • Článek
Díky čím dál tím větší mediální pozornosti se z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR ) stalo velké téma, které řeší nejen odborná veřejnost, ale především všichni ti, kteří budou muset od jara roku 2018 dodržovat povinnosti, jež jsou tímto novým nařízením uloženy. GDPR je nové nařízení Evropské unie, jež s účinností od května 2018 zavádí nová často přísnější pravidla pro zpracování osobních údajů, která jsou přímo závazná na celém území Evropské unie.
Vydáno: 06. 11. 2017