Počátek a konec pracovního výkonu zaměstnance při pracovní cestě

Vydáno: 2 minuty čtení

S poskytováním náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců se pojí i často předkládaná otázka týkající se uvádění počátku a konce pracovního výkonu v pravém horním rohu tiskopisu „Cestovní příkaz“. Zaměstnanci i zaměstnavatelé se často ptají, zda je stanovena povinnost k vyplňování tohoto údaje. Podstata tohoto dotazu spočívá v aplikaci § 210 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také “zákoník práce ”. V tomto ustanovení je přesně stanoveno, že doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí s tím, že jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Počátek a konec pracovního výkonu zaměstnance při pracovní cestě
JUDr.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce