Recenze knihy Systém principů daňového práva autora Stanislava Kouby

Vydáno: 3 minuty čtení

Daňové právo je neustále aktuálním tématem, ovšem více publikací a odborných článků lze nalézt k praktickým otázkám daňového práva. Oceňuji proto teoretické téma publikace a jeho teoretické zpracování. Autorovy závěry však mají nepochybně přínos jak pro teorii daňového práva, tak pro jeho praxi.

Recenze knihy Systém principů daňového práva autora Stanislava Kouby
doc. JUDr.
Radim
Boháč,
Ph.D.,
Ka