Nové delikty týkající se porušení soukromí na pracovišti (novela zákona o inspekci práce)

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 29. 7. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti . Její součástí je i článek IV, který mění zákon o inspekci práce. Tato novela přináší správní trestání porušení § 316 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “).

Nové delikty týkající se porušení soukromí na pracovišti (novela zákona o inspekci práce)
JUDr.
Eva
Janečková
Ustanovení § 316 zákoníku práce se týká dvou problémů.
Podle § 316 odst. 2 a 3 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti