Zajišťovací příkaz - zjištění dosud nestanovené daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 2 Afs 239/2015 , www.nssoud.cz

Zajišťovací příkaz – zjištění dosud nestanovené daně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád