Zajišťovací příkaz - ukazatele budoucí nedobytnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 2 Afs 239/2015 , www.nssoud.cz

Zajišťovací příkaz – ukazatele budoucí nedobytnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád