Podvod na DPH X neprokázání existence plnění

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 6 Afs 170/2016 , www.nssoud.cz

Podvod na DPH X neprokázání existence plnění
JUDr. Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád