Trestní oznámení X podjatost

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2016, sp. zn. 2 Afs 203/2016 , www.nssoud.cz

Trestní oznámení X podjatost
JUDr. Ing.
Ondřej