Daň z nabytí nemovitých věcí (možná je vše opět trochu jinak)

Vydáno: 5 minut čtení

Vigilantibus iura scripta sunt – známá zásada římského práva „právo svědčí bdělým“ opět našla své naplnění. Od ledna 2014 platilo, že se při koupi nemovitosti od plátců DPH do výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí započítává i daň z přidané hodnoty. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2017, čj. 4 Afs 88/2017-35 ovšem vyplývá něco docela jiného.

Daň z nabytí nemovitých věcí (možná je vše opět trochu jinak)
Ing.
Ladislav
Čížek
Související ustanovení:
§ 4 odst. 1 a § 13 odst. 1 zákonného opatření senátu č.