Práce na zkoušku

Vydáno: 7 minut čtení

V současné době je stále obvyklejší podrobovat budoucí zaměstnance při přijímacím pohovoru zkoušce, která by měla dokázat jejich způsobilost k práci, o kterou se uchází. Tato práce „na zkoušku“ s ohledem na její dočasnost a krátkodobost probíhá obvykle bez uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a, jak se zkoušení zaměstnanci obvykle přesvědčí, i bez mzdy.

Práce na zkoušku
JUDr.
Eva
Janečková
Český právní řád však práci na zkoušku nezná. K ověření kvalit zaměstnance a toho, zda bude uzavřený pracovní poměr oběma stranám vyhovovat, má sloužit zkušební doba upravená v § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Sjednání zkušební doby podle