Povinnost poskytovatele dotace vydat rozhodnutí o neposkytnutí nenárokové dotace dle aktuální soudní rozhodovací činnosti

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku se podíváme na aktuální soudní rozhodovací činnost v oblasti dotací, budeme se věnovat zásahům do právní sféry žadatele v případě negativního rozhodnutí o poskytnutí dotace a případnému soudnímu přezkumu negativních dotačních rozhodnutí. Na konec se podíváme i na to, zda je povinnost vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace i v případě, kdy žádosti nebylo vyhověno.

Povinnost poskytovatele dotace vydat rozhodnutí o neposkytnutí nenárokové dotace dle aktuální soudní rozhodovací činnosti
JUDr.
Lukáš
Sadecký
 
Obecná východiska
Za dotaci se dle § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 218/2000 Sb.“ nebo „ZRP“), považují peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.
Naplnění předpokladu pro úspěšné subsumování peněžitého statku pod legislativní pojem „dotace“ se právě vzhledem k širšímu rozsahu, resp. „záběru“, takovéhoto legislativního pojmu, dá označit za poměrně vyšší. Vedle samotného
aspektu účelovosti,
který je
imanentní
součástí výše uvedené legislativní definice pojmu
dotace
, se ohledně
dotace