Kodexy chování podle Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vydáno: 7 minut čtení

V současné době je oblast ochrany osobních údajů upravena zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl vytvořen na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V průběhu času se začalo ukazovat, že tato směrnice již zastarává a neupravuje některé důležité oblasti, v nichž dochází k rozsáhlému zpracování osobních údajů. Dne 27. 4. 2016 proto schválil Evropský parlament konečnou podobu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)1) – dále jen „Nařízení“, kterému je věnován tento příspěvek.

Kodexy chování podle Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
JUDr.
Eva
Janečková
 
Nová možnost vytváření Kodexů chování
Byla tak vytvořena nová pravidla ochrany osobních údajů. Nařízení Evropské unie (EU) jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná. Nařízení, které začne platit od 25. 5. 2018, musí členské země do 6. 5. 2018 převést do vnitrostátní legislativy.
Cílem nové úpravy je sjednocení úrovně ochrany soukromí a jejího vymáhání ve všech členských státech. Změny, které Nařízení přinese, jsou poměrně rozsáhlé. Nařízení upravuje některé již známé instituty novým způsobem, ale přináší i celou řadu novinek.
Mezi