Pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce

Vydáno: 3 minuty čtení

V rámci poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců určitě zaujímá zvláštní místo aplikace § 159 odst. 2 zákoníku práce . Zmíněné ustanovení přesně upravuje podmínky poskytování náhrady jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce. Jedná se o ustanovení, které poprvé v historii prolamuje zásadu prokazatelnosti vůči náhradě jízdních výdajů za městskou hromadnou dopravu při pracovních cestách zaměstnance v obci jeho sjednaného místa výkonu práce v pracovní smlouvě.

Pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce
JUDr.
Marie
Salačová
 
Právní úprava
V