Aktuální judikatura - Předběžné opatření proti exekuci zajišťovacího příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2016, č. j. 2 Afs 108/2016-99 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Předběžné opatření proti exekuci zajišťovacího příkazu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,