Aktuální judikatura - Dopady trestněprávní povahy penále

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2016, sp. zn. 4 Afs 74/2016 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Dopady trestněprávní povahy penále
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.