Aktuální judikatura - Úrok ze zadrženého odpočtu po X-té

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2016, sp. zn. 9 Afs 225/2015 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Úrok ze zadrženého odpočtu po X-té
JUDr. Ing.