Aktuální judikatura - Zajišťování přítomnosti svědka

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2016, sp. zn. 4 Afs 32/2016 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Zajišťování přítomnosti svědka
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád