Aktuální judikatura - Likvidační povaha zajišťovacího příkazu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 4 Afs 158/2016 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Likvidační povaha zajišťovacího příkazu
JUDr. Ing.