Aktuální judikatura - Likvidační povaha zajišťovacího příkazu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 4 Afs 158/2016 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Likvidační povaha zajišťovacího příkazu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Při stanovení výše zajištění správce daně není oprávněn zkoumat, zda uložená výše úhrady zajištěné daně může mít pro daňový subjekt likvidační povahu, a musí vycházet pouze z hledisek, která jsou obsažena v první větě § 167 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
V rámci vydávání zajišťovacích příkazů není povinností správce daně věnovat pozornost tomu, že zajišťovaná daňová povinnost by v případě
exekuce
vedla k ekonomické likvidaci daňového subjektu. Uvedené však již nelze vztáhnout na samotný exekuční příkaz. Je-li předmětem zajišťovacího příkazu daňový subjekt uskutečňující faktickou podnikatelskou činnost, pak nelze připustit, aby byl tento z preventivních důvodů usmrcen. Správce daně nemůže automaticky předpokládat, že každý příjemce zajišťovacího příkazu je připraven celý svůj majetek ze dne na den prodat či zašantročit, aby se tím vyhnul úhradě svých daňových dluhů. V rámci
exekuce
tak je nutné volit takové kroky, aby byla zachována existence daňového subjektu do doby, než bude o daňové povinnosti definitivně rozhodnuto. To např. formou zástav či citlivou volbou způsobů provádění
exekuce
. Okamžitý rozprodej/zabavení veškerého majetku by zde tak neměl obstát.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád