Aktuální judikatura - Prokazování původů zboží od osoby na dokladu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 2 Afs 55/2016 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Prokazování původů zboží od osoby na dokladu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty