Určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců

Vydáno: 6 minut čtení

Platná právní úprava pro poskytování náhrad cestovních výdajů ze zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je účinná, tedy z ní vyplývají stanovená práva a povinnosti, již řadu let (od 1. 1. 2007). A přesto se stále vyskytují opakující se dotazy na toto téma, vyplývající z neznalosti či nesprávného pochopení zákoníku práce . Následující příspěvek přináší odpovědi na ty nejčastější z nich, které se týkají určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců.

Určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců
JUDr.
Marie
Salačová
 
Právní úprava
V této souvislosti je především nutné zdůraznit, že podmínky, za kterých je zaměstnavatel oprávněn vysílat své zaměstnance na pracovní cesty (samozřejmě tuzemské i zahraniční) stanoví § 153 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „