Aktuální judikatura - Podmínky delegace místní příslušnosti

Vydáno: 2 minuty čtení
Aktuální judikatura - Podmínky delegace místní příslušnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Podmínky
delegace
místní příslušnosti
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
12. 10. 2016, sp. zn. 1 As 230/2016, www.nssoud.cz
K předpisům:
Správní orgán rozhodující o delegaci místní příslušnosti správce daně z důvodu účelnosti (§ 18 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) zkoumá zejména, zda realizace podnikatelských aktivit probíhá v místě formálního sídla daňového subjektu, v místě jeho provozovny či jinde, resp. o jaký druh podnikatelských aktivit se jedná. Je možné delegovat místní příslušnost na správce daně se sídlem blíže místu reálného podnikání daňového subjektu, pokud bude následně správa daní efektivnější a hospodárnější pro daňový subjekt i pro správce daně.
Delegace
místní příslušnosti je v současné době velice aktuální téma. Není tak divu, že soud začíná formulovat konkrétní kritéria, na základě kterých je finanční správa oprávněna k této přistupovat. Jak vidno, stěžejní je věnovat pozornost efektivnosti a hospodárnosti, a to nejenom ve vztahu ke správci daně, avšak k oběma stranám.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád