Legislativní novinky k 27. 5. 2021

Vydáno: 6 minut čtení

Přišel opět čas, abychom se s vámi podělili o novinky v oblasti daní a účetnictví. Blíží se termín, jenž znamená změny pro podnikatele, kteří dodávají zboží do jiného členského státu EU konečnému spotřebiteli. V našem příspěvku se pokusíme přiblížit problematiku těchto významných změn v zákoně o DPH , tzv. e-commerce novelu. Shrneme jednotlivé změny týkající se prodejů zboží na dálku, zrušení osvobození od DPH u dovozu u drobných zásilek a změny, které se týkají provozovatelů elektronického rozhraní (digitálních platforem). V neposlední řadě zmíníme rozšíření dosavadního režimu jednoho správního místa.

Legislativní novinky k 27. 5. 2021
Ing.
Lucie
Kalbáčová,
Brantl & Partners
Nová pravidla pro e-commerce by měla vstoupit v účinnost od 1. 7. 2021 v návaznosti na účinnost pravidel v rámci celé EU. Novela zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), která implementuje příslušnou evro

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty