Daňová kontrola po novele daňového řádu

Vydáno: 11 minut čtení

Daňový řád doznal formou novely účinné od 1. 1. 2021 po 10 letech účinnosti, tedy od roku 2011 podstatných změn, přičemž další praxe ukáže, jak se budou novelizované části vykládat Finanční správou ČR, daňovými subjekty a poradci a následně také českými správními soudy. Podstatných změn doznal novelou i proces daňové kontroly, kdy byla příslušná ustanovení prakticky přepsána, přestože věcně dochází jen k několika změnám. Tento článek se přitom zaměřuje na základní procesní změny u daňové kontroly obsažené v novele daňového řádu účinné k 1. 1. 2021.

Daňová kontrola po novele daňového řádu
Mgr.
Filip
Wágner
Daňová kontrola podle daňového řádu
Právní úprava k daňové kontrole je v rámci zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“) ucelena v základních ustanoveních § 85 až 88a daňového řádu, ale je dále obsažena i v souvisejících ustanoveních daňového řádu, případně se mohou speciální pravidla nacházet v jednotlivých hmotněprávních předpisech. Právě tato základní ustanovení doznala zákonem č. 283/2020 Sb. (dále jen „novela“) k 1. 1. 2021 několika faktických změn. V souvislosti s novelu daňov&eac