Otázky a odpovědi: DPH při vrácení náhradních dílů dodavateli - třetí země

Vydáno: 1 minuta čtení

Při nákupu zboží (náhradních dílů) od dodavatele ze Švýcarska je vystavena faktura, která je řádně proclena. Po použití náhradních dílů k opravě u zákazníka náš dodavatel potřebuje zaslat vadné díly zpět. Na základě obdržení těchto dílů následně vystaví dobropis k faktuře. Při odeslání vadný dílů do Švýcarka je provedeno celní řízení (JSD). Na řádku 22 přiznání k DPH je uvedena částka dle JSD. Po přijetí dobropisu od dodavatele je provedeno samovyměření DPH vstup, výstup, který snižuje řádek 7 DPH. Prosím je tento postup správný z hlediska cla a DPH? Má být při odeslaní vadných dílů uvedeno na ř. 22 – vývoz – i když se ve skutečnosti nejedná o vývoz, není účtováno do tržeb.

Otázky a odpovědi: DPH při vrácení náhradních dí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty