Cizoměnové zálohy a nejen jejich kurzový přepočet

Vydáno: 11 minut čtení

Kurzový přepočet je běžnou uzávěrkovou operací. Jedná o rutinní operaci, obzvláště pro účetní jednotky operující v cizí měně. Jednoduše řečeno, aktuálním kurzem se přepočtou všechny cizoměnové zůstatky – odborněji řečeno – otevřené položky peněžního charakteru v jiné než české měně. To, že tomu tak zcela není, je nasnadě.

Cizoměnové zálohy a nejen jejich kurzový přepočet
Ing.
David
Trytko,
Ph.D.
 
Kurzový přepočet a kurzové riziko
Význam kurzového přepočtu je potřeba hledat v úvaze či situaci, kdy nelze určit přesnou částku finální úhrady či inkasa ne-korunové položky, a to z různých důvodů k datu přepočtu. Jedná se o nejistotu a někdy i napětí, kolik bude potřeba finálně uhradit či kolik bude připsáno na účet. Kurzový přepočet je vždy spojen se zjištěním aktuální výše jednotek české měny u položky v cizí měně. Dá se proto říci, že kurzový přepočet a kurzové riziko spolu úzce souvisejí. Již jen držením cizí měny kurzové riziko vzniká, a proto jsou pravidelně přepočítávány zůstatky valutové hotovosti a zůstatky na devizových bankovních účtech. Stejně tak i u ostatních finančních aktiv a závazků v cizí měně.
Na druhou stranu nemá smysl přepočítávat již uhrazené částky pohledávek a závazků, ačkoliv původní faktura zněla na eura, dolary či polské zloté jenom proto, že se změnil kurz. Z tohoto důvodu nejsou přepočítávány hodnoty pozemků, budov a strojů pořízených v cizí měně. Podobně i náklady a výnosy příštích období – faktura přijatá či vydaná v cizí měně již uhrazena byla a nevzniká tak žádné dodatečné kurzové riziko.
 
Záloha jako cizoměnová položka a právní institut
Záloha v cizí měně představuje nejčastěji peněžní částku vyplacenou dodavatelům nebo přijatou od odběr