Otázky a odpovědi: Prodloužení leasingu v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 využila možnosti prodloužení leasingové smlouvy o 6 měsíců, tj. z původních 60 měsíců na 66 měsíců. Do konce leasingu zbývalo 11 měsíců. Po ukončení leasingu má společnost právo odkupu předmětu leasingu za částku 1 000 Kč bez DPH. Původní splátkový kalendář (zároveň daňový doklad) měl splátky ve stejné výši. Po uzavření dodatku k leasingové smlouvě byly splátky po dobu 6 měsíců sníženy na minimální hodnotu. Jak postupovat při účtování do nákladů? Je možné, že bychom zbývající splátky, tj. 17 splátek, rovnoměrně rozpouštěli do nákladů 17 měsíců nebo můžeme 6 měsíců účtovat snížené splátky a zbývajících 11 splátek už v původní výši?

Otázky a odpovědi: Prodloužení leasingu v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19
Ing.
Ivana
Pilařová
Z dotazu plyne, že došlo k prodloužení doby trvání smlouvy o finančním leasingu. Vzhledem k tomu, že možnosti užívání předmětu leasingu jsou stále stejné, a to jak po dobu 6 měsíců „krize“, tak i následně, není možné podle mého názoru přistoupit k účtování rozdílné výše nákladů po dobu 6 měsíců a zbytku doby trvání finančního leasingu.
Zbývající splátky finančního leasingu budou tedy časově rozlišeny po zbylou dobu trvání finančního leasingu – tedy na dobu 17 měsíců.
Související ustanovení:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.